PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT to prywatna pracownia projektowo-inwestycyjna założona w 1988 roku, pod obecną nazwą funkcjonująca od 1997 roku. Właścicielem i głównym projektantem jest Piotr Biliński. Firma zatrudnia 12 osób.

Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów oraz prowadzeniu inwestycji, tak w formie generalnego realizatora jak i zwykłego zastępstwa inwestycyjnego. Zakres naszej działalności zawiera następujące elementy: pomoc inwestorowi w przygotowaniu gruntów, przeprowadzanie wszelkich procedur administracyjnych, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów architektoniczno - budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę, prowadzenie nadzoru autorskiego i bieżącej kontroli nad budową, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, przeprowadzanie procedur odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opracowania specjalistyczne - ekspertyzy, pozwolenia wodno - prawne, oceny stanu technicznego.

Opracowywaliśmy projekty z zakresu budownictwa: mieszkaniowego, użyteczności publicznej, służby zdrowia, handlu, usług, logistyki, przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, a także laboratoria naukowe o skomplikowanej nowoczesnej technologii.