ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY woj. łódzkie
odbudowa i renowacja